Wykadruj sobie ciekawe życie – PROJEKT dla MŁODZIEŻY

Słowenia 2014
Podróż Marzeń do Słowenii 2014 

Projekt Wykadruj sobie ciekawe życie

Jest jednym z głównych, realizowanych w roku. Jego celem jest wspieranie rozwoju osobistego i zaszczepianie pasji fotograficzno-podróżniczej w młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej.
Składa się z warsztatów, dzięki którym możemy rozwijać wrażliwość artystyczną, kulturalną i społeczną wśród uczestników, oraz podróży marzeń, w której pokazujemy, że odkrywanie miejsc jest wspaniałą pasją i na każdą kieszeń.

Co dokładnie robimy? Co chcemy osiągnąć?

WARSZTATY

Warsztaty podróżnicze
Na warsztatach poprzez gry i zabawy uczymy, informujemy i zachęcamy do poznawania świata. Pokazujemy możliwości oraz sposoby jego eksploracji. Zajęcia uczą otwartości na świat i inne kultury, kształtują postawę tolerancji, i pokazują, że podróżowanie jest dla wszystkich. Młodzież odnajduje też swoje autorytety podróżnicze.
Warsztaty fotograficzne
Fotografia jest wspaniałą pasją, która łączy odkrywanie świata przez podróżnika z możliwością trwałego zapamiętania tego co zobaczył. Pozwala wrócić do tych wspomnień. Jest dzisiaj ważnym elementem w życiu i podróży. Świadome używanie i posługiwanie się aparatem fotograficznym jest wspaniałą umiejętnością, z której młodzi są dumni, i której chęci poznania przejawiają najbardziej. W świecie, w którym żyją fotografia pozwala im na uzewnętrznianie siebie i dostrzeżenie wielu nowych rzeczy w ich otoczeniu. Młodzi ludzie mogą pokazać świat jakim go widzą. Poza podstawami fotografii poznają różne techniki i sposoby zrobienia zdjęć. Budują własne aparaty z pudełek po zapałkach czy puszkach po coca-coli jako rzeczach pozornie nie nadających się do tego. Pokazujemy w ten sposób, że czasami można zrobić coś z niczego. Pobudzamy kreatywność. Najbardziej zaangażowani uczestnicy mają szansę wyjechać w Podróż Marzeń.

PODRÓŻ MARZEŃ

To wyjazd dla najbardziej zaangażowanych uczestników warsztatów. Podczas spotkań warsztatowych młodzież kreuje swoje podróżnicze zainteresowania. Wspólnie ustalamy podróżniczy cel i pokazujemy jak można go osiągnąć.
Chcemy żeby na tym etapie zobaczyła jedno z wybranych przez siebie miejsc i zrealizowała wspólnie z nami swoje pierwsze podróżnicze kroki. Chcemy pokazać im w rzeczywistości, że nie jest to trudne. Mają również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i nabytych na warsztatach umiejętności. To wszystko zbuduje w nich poczucie wartości i pewność siebie. Nauczy krok po kroku, że warto mieć pasję, poszerzać horyzonty i zdobywać nowe umiejętności.

MAMY DOŚWIADCZENIE

Podróże Marzeń
Warsztaty
Zgłoszenia do projektu można przesyłać wypełniając i wysyłając formularz zgłoszeniowy [pobierz plik] na adres kadryzeswiata@gmail.com lub listownie na adres: Fundacja Kadry ze Świata, Ul. Batalionu AK Karpaty 1C m. 104, 00-713 Warszawa
Liczba miejsc jest ograniczona i zastrzegamy sobie odpowiedź tylko na wybrane zgłoszenia.