UCZESTNICY Projektu “Wykadruj sobie ciekawe życie 2015”

 wszyscy razem

POZNAJCIE ICH…

W tym roku do projektu Wykadruj sobie ciekawe życie zaprosiliśmy placówki z Warszawy. Cztery z nich zgłosiły swoich podopiecznych do udziału w prowadzonych przez nas warsztatach fotograficzno – podróżniczych oraz Podróży Marzeń. Oto one:

zow_logotypZespół Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” to placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży wraz z ich rodzinami, prowadzona przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Zespół składa się z 9 ognisk wychowawczych (zajęcia pozaszkolne) oraz 4 grup streetworking, które łącznie pomocą obejmują mieszkańców całej Warszawy. ZOW współtworzy lokalne systemy wsparcia dziecka i rodziny oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu w poszczególnych dzielnicach Warszawy. Zajmuje się dziećmi i młodzieżą z rodzin wymagających wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową, dbając o ich indywidualny i społeczny rozwój.
Młodzież zgłoszona do udziału w projekcie Wykadruj sobie ciekawe życie, to podopieczni Ogniska „Starówka”- uczniowie liceum i gimnazjum, którzy z pomocy placówki korzystają już od 8 lat. Ostatnie dwa lata zasłużyli się pracując aktywnie w Młodzieżowym Klubie Wolontariusza, działającym przy Ognisku „Starówka”.
Mateusz, Ola i Patrycja podejmują się różnych działań usprawniających pracę placówki,  w szczególności angażują się w pomoc młodszym kolegom w nauce i organizację im  czasu wolnego. Dzielą się zadaniami, zgłaszają swoje uwagi, wątpliwości, uczą się argumentowania i strategicznego myślenia.
Udział w projekcie Wykadruj sobie ciekawe życie będzie dla nich pewną formą nagrody za dotychczasową pracę na rzecz młodszych od siebie, jak również kolejną możliwością rozwoju i szansą sprawdzenia się w nowej sytuacji zaaranżowanej przez organizatorów projektu – Fundację Kadry ze Świata. Będzie również ciekawą inspiracją do dalszych działań i planów na przyszłość.

 

Kuba KingDom Dziecka Nr 2 Im. J. Korczaka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego z zadaniami interwencyjnego przyjmowania dzieci przeznaczoną dla dzieci w wieku powyżej 7 roku życia, wymagających szczególnej opieki lub mających trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Dom prowadzi 3 Filie. Pierwsza Filia przeznaczona jest dla 14 wychowanków, w której realizowane są wszystkie cele i zadania przewidziane dla Domu. Druga i trzecia Filia przeznaczone są dla 8 dzieci. Dom zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobęCałodobowy pobyt dziecka w placówce ma charakter przejściowy – do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, adopcyjnej, placówce rodzinnej lub innej odpowiadającej potrzebom dziecka. W Domu działa Klub Turystyczny ,,Wędrusie” oraz Samorząd Wychowanków Rada Dziecięca.
Do projektu zostało zgłoszonych 4 wychowanków.
Marietta ma 16 lat, w tym roku kończy naukę w gimnazjum i posiada ogromny talent malarski. Na terenie placówki uczestniczy w indywidualnych zajęciach plastycznych przygotowywanych przez wolontariuszkę, która jest plastykiem. Marietta lubi też czytać.
Julia ma 16 lat, w tym roku również kończy naukę w gimnazjum. Julia jest osobą bardzo samodzielną, zaradną.
Jacub ma 16 lat, w tym roku kończy naukę w gimnazjum. Jest chłopcem bardzo samodzielnym, odpowiedzialnym, ambitnym oraz sumiennym. Lubi grać w piłkę nożną. Trenuje ją w Klubie Legia. Bardzo chętnie angażuje się różne projekty aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności.
Joanna ma 15 lat, jest uczennicą II klasy w gimnazjum.

 

logoOśrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny “Koło”, którego misją jest powrót dziecka do rodziny naturalnej, znalezienie rodziny przysposabiającej lub umieszczenie w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz stworzenie wychowankom optymalnych warunków opieki i wychowania.
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie, jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Ośrodek może łączyć zadania placówki typu interwencyjnego w zakresie przyjmowania dzieci.
Krysia ma 14 lat. Uczęszcza do I klasy gimnazjum w Warszawie. Jest osobą bardzo wrażliwą, otwartą oraz obdarzoną dużym poczuciem humoru. Przyjaźni się z koleżanką z pokoju Weroniką, z którą często spędza czas wolny. Krysia bardzo lubi słuchać muzyki – ARIANA GRANDE i Justin Bieber. Uwielbia spotkania z przyjaciółmi. Interesuje się też modą w związku z czym często  uczęszcza na zakupy. Największym marzeniem Krysi jest wyjazd do Miami. Krysia chciałaby też wyjechać na koncert  Justina Biebera.  W przyszłości chciałaby zostać lotnikiem w wojsku lub architektem.
Weronika ma 14 lat. Uczęszcza do I klasy gimnazjum w Warszawie. Weronika jest osobą bardzo sympatyczną, otwartą i uczynną. Lubi pomagać innym. Stara się angażować  w naukę. Marzy aby zostać wielką gwiazdą futbolu. Obecnie trenuje grę w piłkę nożną w klubie sportowym „GROM LIPOWO’’.  Weronika lubi spędzać czas ze znajomymi. Interesuje się również tańcem. Obecnie uczęszcza na zajęcia taneczne w szkole. W przyszłości planuje zostać trenerem w klubie sportowym. Weronika w wolnym czasie spędza czas na fotografowaniu interesujących miejsc.  Dziewczynka nie może doczekać się warsztatów.
Natalia ma 16 lat. Uczy się w warszawskim gimnazjum w klasie III.  Aktualnie uczęszcza na kurs wizażu, gdzie odkrywa swoje umiejętności, rozwija zainteresowania odnośnie makijażu i sprawianiu, aby ludzie czuli się dobrze i pewnie we własnym ciele. Lubi rysować, projektować ciuchy i poznawać nowych, ciekawych ludzi. Chciałabym być szczęśliwa, a radość czerpać z codziennych czynności oraz realizować się w pracy, którą będzie wykonywać. Chętnie angażuje się w przygotowywanie oraz dekorowanie słodkich wypieków na uroczystości grupowe.
Paula ma 17 lat. Uczy się w I klasie Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi w klasie humanistycznej. Interesuje się historią. W wolnych chwilach spędza czas  z książką oraz słuchając muzyki. Chętnie uczestniczy w rajdach i wycieczkach. Niedawno odkryła też pasję jazdy na nartach.
Lubi uczyć się języków obcych i poznawać inne kultury. Paula wykorzystuje swój potencjał do osiągania sukcesów szkolnych oraz zdobywania nowych doświadczeń. Stara się inwestować w siebie i zapewnić sobie dobrą przyszłość. W tym celu angażuje się w różne projekty i szkolenia. Chciałaby  w przyszłości iść na studia. Marzy o podróży w 80 dni dookoła świata. Paula jest osobą spokojną, zrównoważoną, obdarzoną dozą szaleństwa i poczucia humoru.

 

logo_maleDom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej na Bielanach identyfikowany jest nie tylko przez mieszkańców Warszawy, ale także poprzez propagowanie idei korczakowskich w kraju i na świecie.
Ideą zmian jest udzielanie jak najlepszej opieki, pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinom w sytuacji występującego kryzysu oraz dążenia do najszybszego powrotu dziecka do rodziny lub znalezienia wychowawczego środowiska zastępczego. Rozszerzyliśmy zadania placówki o pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza tych przeżyciach traumatycznych związanych z przemocą. Jednocześnie nie zapominamy o dorobku historycznym domu, o jego przeszłości. Założenia wychowawcze Maryny Falskiej i Janusza Korczaka są dla nas ogromną inspiracją zapewniającą bezpieczny świat dziecka oraz namiastkę szczęśliwego dzieciństwa.
Marta ma lat 14, jest sympatyczną nastolatką. Lubi podróże i dobre jedzenie. Przygotowuje pyszne tosty i inne ciekawe przekąski. Marta jest towarzyska chętna do pomocy. Lubi żartować oraz się śmiać.
Klaudia ma lat 14, jest bardzo empatyczną i troskliwą dziewczynką. Jest wesoła i zabawna. Uwielbia muzykę i taniec. Właściwie każdą wolną chwilę spędza słuchając muzyki. Klaudia lubi rozwijać swoje zainteresowania w wielu dziedzinach m.in. taniec, strzelectwo, śpiew.
Paulina ma lat 16 jest komunikatywna, szybko nawiązuje relacje z rówieśnikami, ma duże grono znajomych. Ważną cechą Pauliny jest otwartość na nowe doświadczenia, umiejętności czy kontakty. Dziewczynka osiąga sukcesy sportowe, zdobyła medal w sztafecie, uwielbia gry zespołowe. Jest aktywna, radosna, pełna życia, szybko przyswajająca nową wiedzę. Mimo wielu zalet jest osobą skromną.
Ewelina ma lat 12 jest pogodną i zazwyczaj uśmiechniętą dziewczynką. Łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami i coraz częściej podejmuje działania, aby te relacje były prawidłowe. Charakteryzuje się dużą cierpliwością, a odpowiednio zmotywowana wykonuje żmudne i wymagające skupienia czynności. Lubi gotować i często wychodzić z własną inicjatywą, aby pomóc w przygotowaniu posiłków. Ma duże zdolności plastyczne i manualne. Przełomem w ukierunkowaniu jej zainteresowań i możliwością wykorzystania swoich zdolności, okazały się zajęcia fotograficzne.

 

kadry grupowo