23

Projekt Wykadruj sobie ciekawe życie

Jednym z naszych celów jest wspieranie rozwoju osobistego i zaszczepianie pasji w młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo wychowawczych takich jak Dom Dziecka, dlatego od kilku lat prowadzimy WARSZTATY podróżnicze i fotograficzne.
Warsztaty podróżnicze
Na warsztatach poprzez gry i zabawy uczymy, informujemy i zachęcamy do poznawania świata. Pokazujemy możliwości oraz sposoby jego eksploracji. Zajęcia uczą otwartości na świat i inne kultury, kształtują postawę tolerancji, i pokazują, że podróżowanie jest dla wszystkich. Młodzież odnajduje też swoje autorytety podróżnicze.

 

Warsztaty fotograficzne
Fotografia jest wspaniałą pasją, która łączy odkrywanie świata przez podróżnika z możliwością trwałego zapamiętania tego co zobaczył. Pozwala wrócić do tych wspomnień. Jest dzisiaj ważnym elementem w życiu i podróży. Świadome używanie i posługiwanie się aparatem fotograficznym jest wspaniałą umiejętnością, z której młodzi są dumni, i której chęci poznania przejawiają najbardziej. W świecie, w którym żyją fotografia pozwala im na uzewnętrznianie siebie i dostrzeżenie wielu nowych rzeczy w ich otoczeniu. Młodzi ludzie mogą pokazać świat jakim go widzą. Poza podstawami fotografii poznają różne techniki i sposoby zrobienia zdjęć. Budują własne aparaty z pudełek po zapałkach czy puszkach po coca-coli jako rzeczach pozornie nie nadających się do tego. Pokazujemy w ten sposób, że czasami można zrobić coś z niczego. Pobudzamy kreatywność. Najbardziej zaangażowani uczestnicy mają szansę wyjechać w Podróż Marzeń.

Aktualne informacje o projekcie z warsztatami.

Najbardziej zaangażowani, wybrani uczestnicy mają szansę wyjechać w PODRÓŻ MARZEŃ.

 Zorganizowaliśmy już:

– warsztaty dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w woj. lubelskim

– warsztaty dla dzieci i młodzieży z Domu Samotnej Matki i Dziecka w Warszawie

warsztaty podróżnicze dla Domu Dziecka im. J. Korczaka 

– warsztaty fotograficzne dla Domu Dziecka im. J. Korczaka