Kolejnym celem, poza warsztatami jest zrealizowanie PODRÓŻY MARZEŃ dla uczestników WARSZTATÓW.

Młodzież kreuje swoje podróżnicze zainteresowania. Wiemy, że jest otwarta na podróżowanie. Wiemy też gdzie chciałaby pojechać i co zobaczyć.

Chcemy żeby na tym etapie zobaczyła jedno z wybranych przez siebie miejsc i zrealizowała wspólnie z nami swoje pierwsze podróżnicze kroki. Chcemy pokazać im w rzeczywistości, że nie jest to trudne. Mają również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i nabytych na warsztatach umiejętności. To wszystko buduje w nich poczucie wartości i pewność siebie. Pokazuje krok po kroku, że warto uczyć się, poszerzać horyzonty i zdobywać nowe doświadczenia.

Dotychczasowe PODRÓŻE MARZEŃ:

BARCELONA 2012 rok – dla dzieci z warszawskiego Domu Dziecka im. J. Korczaka.
ZAKOPANE 2013 rok – Dzieci i matki z Domu Samotnej Matki przy ul. Szymanowskiego 4a w Warszawie, wyjechały w podróż marzeń do Zakopanego, gdzie zdobywały szczyty i osiągały cele nie tylko te górskie. Podczas podróży oraz po powrocie fundacja sfinansowała warsztaty psychoterapeutyczne dla potrzebującej matki z dzieckiem.
SŁOWENIA 2014 rok – Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych SOS Wioski Dziecięce z województwa lubelskiego uczestniczyły w warsztatach podróżniczych i fotograficznych, oraz wyjechały w podróż marzeń do Słowenii, gdzie miały możliwość kontynuowania warsztatów fotograficznych.
MADERA 2015 rok – Młodzież z warszawskich placówek opiekuńczo-wychowawczych wzięła udział w warsztatach oraz wyjechała w podróż marzeń na MADERĘ, gdzie poza eksploracją wyspy kontynuowała fotograficzne wyzwania.