Monika Kowalczyk

Od 10 marca Kadry Roku 2013 na Dworcu Centralnym w Warszawie

 

W dniach 10.03.2014 – 29.03.2014 w Galerii Open PKP na Dworcu Centralnym w Warszawie prezentujemy wystawę fotograficzną pt: “Kadry ze świa­ta – po­dró­że okiem Po­la­ków III edycja”

 

Jest to wspólny pro­jekt kil­ku­dzie­się­ciu po­dróż­ni­ków z całej Pol­ski, którzy razem prze­mie­rzy­li już pra­wie cały świat. Oni ko­cha­ją i mogą po­dró­żo­wać, ale dobrze wie­dzą, że w Pol­sce są też tacy, któ­rym zdro­wie i fi­nan­se na to nie po­zwa­la­ją.
Stąd właśnie zrodziła się ini­cja­ty­wa zor­ga­ni­zo­wa­nia zbiórki zdjęć z podróży i wystawienia ich na sprzedaż aby za zebrane pieniądze spełniać podróżnicze marzenia dzieci.
Fundacja raz do roku organizuje zbiórkę fotografii i wybiera najlepsze KADRY ROKU. Decyduje też, dla której grupy dzieci w danym roku zorganizuje podróż marzeń  (np. dla chorych nastolatków, wychowanków Domu Dziecka, mieszkańców Domu Samotnej Matki itp.). Po podjęciu decyzji Fundacja nawiązuje współpracę z odpowiednią placówką. Dla zgłoszonej przez placówkę grupy dzieci i młodzieży Fundacja organizuje bezpłatne warsztaty podczas, których zachęca młodych ludzi do szukania pasji, uczy otwartości na inne kultury i przełamywania stereotypów narodowościowych oraz promuje naukę języków obcych. Specjalną nagrodą za aktywność podczas warsztatów jest wyjazd w podróż marzeń. W ciągu dwóch lat działalności Fundacji udało się pomóc w realizacji następujących podróżniczych marzeń:
Laponia 2011 dla chorych podopiecznych Fundacji Marka Kamińskiego
Barcelona 2012 dla wychowanków Domu Dziecka
Zakopane 2013 dla matek z dziećmi przebywających w Domu Samotnej Matki
Prezentowana na Dworcu Centralnym wystawa ma na celu zachęcić wszystkich do wsparcia działań Fundacji. Każdy może przy­łą­czyć się i pomóc w tym pro­jek­cie – wy­star­czy za­ku­pić wy­bra­ne przez sie­bie zdję­cie lub wspomóc dobrowolnym datkiem.
Na wystawie zaprezentowanych zostanie 20 najlepszych fotografii.
Więcej zdjęć dostępnych jest na stronie fundacji www.kadryzeswiata.pl 
Zapraszamy wszystkich do Galerii Open najpierw w Warszawie a w późniejszych terminach również w Gdyni i Wrocławiu.

Autorami zdjęć są:

Zuzanna Białecka, Elwira Kruszelnicka, Michał Dobrzański, Anna Lewańska , Jan Skwara, Maja Michalik, Krystian Wereszyński, Paweł Stecura, Maciek Roszkowski, Maciej Korbański, Adam Mularczyk , Marta Żabska , Katarzyna Kipigroch-Paczek, Małgorzata Kozędra, Anna Olenkiewicz, Tomasz Norek oraz Michał Peplak.

_MG_2198.m

_MG_2173.m

_MG_2165.m

_MG_2186.m

_MG_2208.m

 fot. Wioletta Pietrucha